Varför service?

 

Med en regelbunden service/kontroll av vågen bibehålls vågens prestanda och funktion.

Även nya elektroniska vågar innehåller en hel del mekanik varför även justering och kontroll/rengörning  av bl.a. mätcell är av stor vikt.

 

Många nya vågar har även en inbyggd justeringsvikt.

 

Denna bör också regelbundet kontrolleras och rengöras och dess kalibreringsfaktor justeras mot en yttre spårbar vikt!

 

Du skall kunna lita på din våg i många år till!

 

 

      Tjänster och Produkter

            med

              Högsta kvalitet

 

 

 

 

     Har du frågor om service

 

            Kontakta oss

 

 

 

 

 

                        

JH Analys och Vågteknik AB är ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium, enligt SS-EN ISO/IEC 17025, att utföra fältmässiga kalibreringar av vågar.

 

Ackrediteringen omfattar kalibrering av laboratorievågar upp till 30 kg. samt industrivågar upp till maximalt 3000 kg.

 

JH Analys och Vågteknik AB har över 25 års erfarenhet av service och kalibrering av vågar och analysinstrument.

 

Vi har fabriksutbildning på de flesta förekommande vågarna inom Mettler Toledos sortiment. 

 

Vi kan utföra ett ackrediterat kalibreringsbevis på vågen i samband med service!