JH Analys och Vågteknik AB är ackrediterat av SWEDAC,

enligt SS-EN ISO/IEC 17025, för att utföra fältmässiga kalibreringar.

 

Vi kan utföra ackrediterade kalibreringar på laboratorievågar upp till 30 kg

samt industrivågar upp till 3000 kg.

 

 

 Länk till ackrediteringens omfattning